Policia ia bëjnë ëndrrën realitet 7-vjeçarit me kancer në ditët e tij të fundit /VIDEO

Vogëlushi Allan Harris prej disa kohësh është duke l uf tu ar me një tum or në stomakun e tij. I m ë rzitu r nga qëndrimi në sp i tal, ai ka dashur të dalë prej aty dhe të bëjë realitet ëndrrën e tij.

7-vjeçari, nga Swansea, i ka shprehur vazhdimisht familjes dëshirën për t’u bërë një o fic er po lici e dhe së fundmi, kjo u bë realitet.

Fondacioni i bamirësisë “Make-A-Wish”, së bashku me p oli ci në e West Yorkshire i kanë dhuruar një ditë ndryshe vogëlushit.

Fondacioni bëri të mundur që ai të udhëtonte nga Uellsi dhe të kalonte ditën në qendrën e trajnimit të p oli cis ë, ku mori pjesë në një o per acio n spe cial të koduar Avenger. 7-vjeçari pati mundësi gjithashtu të shikonte hap pas hapi punën e tyre.

Atij iu dha uniforma e tyre dhe njëkohësisht edhe instruksionet e duhura, sesi duhet të vepronte gjatë op era cio nit të tyre.