7 SHTATORI, 1990 – DITA QË AVANCOJË KANUNIN E DARDANËVE NË KUSHTETUTË SHTETËRORE

Shkruan: Hisen A. Berisha

Përpjekjet e shqiptarëve të Kosovës për çlirim nga okupatori serb sjellën opsionin e Kosovës shtet i pavarur e demokratik.

7 Shtatori i vitit 1990, i veshi këto përpjekje me ligjshmëri dhe në nenin 1, të Kushtetutës përcaktoi Kosovën si “shtet demokratik i Kombit shqiptar dhe i pjesëtarëve të pakicave kombëtare, të shtetasve të vet: serbëve, myslimanëve, malazezëve, kroatëve, turqve, romëve e të tjerëve që jetojnë në Kosovë”. që jetonin në këtë shtet.

Besoj se ka ardhur koha që ky nen, tekstualisht të bëhet neni një edhe i kushtetutës aktuale, si dhe në oborrin e Kuvendit të Republikës së Kosovës të ndërtohet busti i Prof. Dr. Gazmend Zajmi, si hartuesi i asaj Kushtetute!

Përjetësi Republikës së Kosovës si shtet i pavarur e demokratik !

Lavdi të gjitha përpjekjeve për Liri dhe shtet!